Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013 e all'Art 53, c. 14 d. lgs. n. 165/2001

Elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

  Anno Nominativo dipendente Oggetto Durata Compenso Tipo incarico
Xuất
« Quay lại

REGOLAMENTO_INCARICHI.pdf

REGOLAMENTO_INCARICHI.pdf

Được tải lên bởi giorgio picotto, 11:25 09/01/2015
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi giorgio picotto
11:25 09/01/2015
Trạng thái: Đã duyệt
Tải xuống (114,7k) Get URL.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 11:25 09/01/2015 114,7k