IBAN e pagamenti informatici

Sezione relativa a IBAN e pagamenti informatici, come indicato all'art. 36 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 5 c.1, d.lgs. n. 82/2005

« Quay lại

come_pagare_al_comune.pdf

come_pagare_al_comune.pdf

Được tải lên bởi giorgio picotto, 16:29 20/01/2016
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Phiên bản 1.0

Cập nhật cuối bởi giorgio picotto
16:29 20/01/2016
Trạng thái: Đã duyệt
Tải xuống (74,9k) Get URL.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 16:29 20/01/2016 74,9k